Welkom

Welkom op de website van
Sjtichting Genealogiek Sjènne.Een stichting met enthousiaste mensen, die zich tot doel heeft gesteld, de rijke historie van onze regio “tot leven te wekken”. De geschiedenis van Nederland is geschreven vanuit de beide Hollandse provincies. In de meeste geschiedenisboeken telt de streek waar wij wonen dan ook nauwelijks mee. Mede daardoor is de bijzonder rijke historie van de regio slechts bij weinigen bekend.


De Sjtichting Genealogiek Sjènne wil hierin verandering brengen en onze geschiedenis onder ieders aandacht brengen door het schrijven en uitgeven van boeken en wandelgidsen en het produceren van filmdocumentaires. En deze geschiedenis wekken wij tot leven, door gebeurtenissen uit ons verleden in verschillende filmdocumentaires met acteurs en actrices te ensceneren. Hierdoor ontstaat een echt belevingseffect, hetgeen wij met wandelgidsen en thematische wandeltochten willen versterken en waardoor het verkennen van onze regio door zowel eigen bewoners alsook bezoekers pas echt interessant wordt!


Wij wensen u veel leesplezier op onze website, waarvan een regelmatig bezoek zeker loont, omdat wij u steeds van actuele informatie voorzien over onze activeiten, de projectvoortgang en daarnaast met interessante eigen publicaties.

Willkommen auf der Homepage der Stiftung Genealogiek Sjènne.

 

 

Sie ist eine gemeinnützige Stiftung mit begeisterten Mitgliedern, die sich zur Aufgabe gestellt haben, die reichhaltige Geschichte der Euregio wieder “lebendig” zu machen. Die Geschichte der Niederlande ist geschrieben worden aus der Sicht der beiden holländischen Provinzen. In den meisten Geschichtsbüchern findet die Geschichte unserer Region dann auch kaum Platz. Aus den Gesprächen in verschiedenen Landkreisen und Instituten der beiden Nachbarländer Deutschland und Belgien stellte sich heraus, dass diese Situation nicht allein in den Niederlanden vorhanden ist, sondern in der ganzen Euregio. Leider ergibt sich daraus, dass die besonders reichhaltige Geschichte unserer Region nur bei wenigen Leuten bekannt ist.


Die Stiftung Genealogiek Sjènne möchte diese Situation ändern, und zwar durch das Schreiben und Herausgeben von Büchern und Wanderführern und das Produzieren von Dokumentarfilmen. Damit möchten wir jedermann auf unsere Geschichte aufmerksam machen. In unseren Dokumentarfilmen erwecken wir diese Geschichte sogar wieder zu neuem Leben, weil wir Ereignisse aus unserer Vergangenheit mit Darstellern aus der Euregio inszenieren. Den Erlebniseffekt, der damit erreicht wird, möchten wir mit Wanderführern und thematisierten Wanderungen verstärken, so dass das Erkunden unserer Euregio sowohl für seine eigenen Bewohner als auch für die Besucher erst recht interessant wird!


Wir wünschen Ihnen viel Lesespaß auf unsere Webseite. Diese werden wir ständig mit aktuellen Informationen in Bezug auf unsere Aktivitäten, den Projektfortgang und auch mit interessanten eigenen Publikationen ergänzen. Ein regelmäßiger Besuch lohnt sich also!

Bienvenue sur la site Sjtichting Genealogiek Sjènne

 

 

Une fondation de personnes enthousiastes, qui a été conçu pour faire, la riche histoire de notre région á la vie. L’histoire des Pays-Bas est écrit dans les deux provinces néerlandaises. En plus l’histoire, la region où nous vivons à peine entre eux. Il est en partie la très riche histoire de la region, à seulement quelques connue.

 

La Fondation Genealogiek Sjenne veulent le changement, et notre histoire, chaque attention par l’écriture et l’édition de livres et de guides de randonnée et de la production de films documentares. Et cette histoire en donnant à la vie grace à des événements de notre passé dans divers films documentaires avec des acteurs et actrices à la scène. Cela crée un veritable effet de l’expérience, que nous avons des guides thématiques à pied et à la randonnée et l’exploration de cette region de nos residents et des visiteurs est vraiment intéressant.

 

Nous espérons que vous apprécierez la lecture de notre site Web, qui visite régulièrement certainement utile, car nous avons toujours en temps voulu des informations sur nos activités, les progres du projet et aussi avec plus de leurs propres publications intéressants.

 

Het laatste nieuws

Direct bestellen

Door hier te klikken, kunt u het boek: 'De Bokkerijders met de Dode Hand' direct bestellen. Lees verder...

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!