De Bokkerijders met de Dode Hand

 

Hét standaardwerk over de

Bende van de Bokkerijders

wordt 24 september 2021 gepresenteerd.

 

Teken NU in en verneem op aangrijpende wijze

de onvervalste geschiedenis

van dit vermaarde geheime roversgenootschap!

 

Er bestaat nauwelijks een onderwerp uit de Zuid-Limburgse geschiedenis dat met zoveel sagen, legenden en spannende verhalen omgeven is als dat van de Bende van de Bokkerijders. Daarom is het niet verwonderlijk dat er over dit geheime roversgenootschap veel boeken zijn geschreven en zijn geschiedenis tot het Limburgs immaterieel cultureel erfgoed behoort.

Naast romans verschenen vanaf het einde van de 18e eeuw wetenschappelijke publicaties op basis van bronnenonderzoek. Helaas richtten deze publicaties zich voornamelijk op de gepleegde criminele delicten en op de vervolging en bestraffing van bendeleden. Een integrale zienswijze ontbrak en daarmee fundamentele informatie voor een gedegen verklaring wat betreft het ontstaan en de vervolging van dit bendewezen.

 

Integraal, omdat inzicht in de staatkundige situatie, in de sociaaleconomische omstandigheden en in het geldende rechtssysteem onmisbaar is voor een juiste interpretatie van dit bendewezen. Daartoe noodzakelijk is eveneens inzicht in de invloed van het feodalisme, de inquisitie en de Middeleeuwse theatrale straffen. Voor een gedegen integrale beschouwing van dit bendewezen startte Sjtichting Genealogiek Sjènne (SjtiGS) in 2008 een breedvoerig onderzoek. Naast een uitgebreid literatuuronderzoek besteedde de stichting veel tijd aan een uitvoerig en zorgvuldig archiefonderzoek.

 

Het resultaat uit dit onderzoek is het boek met de titel:

‘De Bokkerijders met de Dode Hand.

Ontstaan en vervolging van het banditisme

in en rondom Zuid-Limburg in de 18e eeuw’.

Het boek, met in totaal 848 pagina’s, is vanwege de handzaamheid verdeeld over twee delen.

 

Hierin zijn de door de bende verrichte criminele delicten beschreven op basis van betrouwbare slachtoffer- en getuigenverklaringen. Door een gedetailleerde beschrijving van de strafprocessen binnen de jurisdicties Schinnen, Oirsbeek en Geleen - op basis van zowel archiefbronnen als literatuur - wordt de gevolgde werkwijze van álle jurisdicties (lokale rechtbanken) binnen de Oostenrijkse gebieden van de Landen van Overmaas inzichtelijk. Dit leidt tot fascinerende gevolgtrekkingen!

 

Ja, er zijn vele mooie en spannende sagen, legenden en romans op basis van deze bende gefantaseerd. Maar de echte geschiedenis is, zoals blijkt uit de beschreven harde realiteit in dit nieuwe boek, nog huiveringwekkender. Door de schrijfstijl leest deze populairwetenschappelijke uitgave zich als een spannende roman. Hierdoor verneemt de lezer op een aangrijpende wijze de onvervalste geschiedenis rondom deze vermaarde bende uit de regio.

 

Beide delen zijn gebonden en rijk geïllustreerd. De prijs per deel bedraagt € 29,95. Voor beide boeken betaalt u bij voorintekening

€ 49,90. Na de boekpresentatie bedraagt de officiële prijs hiervoor

€ 59,90. U krijgt bij voorintekening dus een korting van tien euro. De oplage is beperkt en voorintekening daarom van belang! Dit kunt u digitaal doen door hier te klikken.

 

Liever schriftelijk intekenen? Dat kan ook. Door hier te klikken kunt u de brochure met het intekenformulier downloaden. Het hierop aanwezige intekenformulier stuurt u na invulling terug naar het op het formulier vermelde adres.

 

Op het intekenformulier kunt u tevens aangeven of u bij de boekpresentatie aanwezig wilt zijn. De presentatie vindt plaats op vrijdag 24 september 2021 van 14:30 uur tot 16:00 uur in gemeenschapshuis ‘Noeber Beemden’, Burg. Pijlsstraat 5, 6365 CG Schinnen. Aansluitend worden de boeken uitgereikt en naar wens door de auteur gesigneerd. In week 39 vindt, afhankelijk van de gemaakte leveringskeuze, de verzending van de boeken dan wel van een afhaalbericht plaats.

 

Neemt u voor meer informatie contact met ons op via het

e-mailadres: secretariaat@sjtigs.eu

of telefonisch via het

telefoonnummer: (046) 443 3686 of (06) 2094 2930.


Het laatste nieuws

Bokkerijders Boek

Hét standaardwerk over de Bende van de Bokkerijders wordt 24 september 2021 gepresenteerd. Lees verder...

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!